Cursus gedisciplineerde huishond

Gedisciplineerde huishond​

Vanaf 16 weken is deelname aan de cursus Gedisciplineerde Huishond mogelijk. Centraal in deze cursus staan opvoeding & relatie baas-hond tijdens de dagelijkse omgang.

10 lessen € 150,- excl. BTW

Wij werken we ’themagericht’ waarbij de verschillende oefeningen in de context van de dagelijkse praktijk geplaatst worden; Sociaal gewenst gedrag naar mensen en honden, beweging & energie, gedrag & leren, rangorde, contact tussen u en uw hond, juist belonen, verzorging. Samen met appèloefeningen zijn het allemaal aspecten die uw hond tot een leuke gehoorzame huishond maken.

Wij werken zonder repressie, met veel geduld, met een voor de hond begrijpelijke taal en met veel plezier!

Thema's zijn:

Auto
 • Pas op commando rustig de auto inspringen.
 • Blijven in de auto, zonder te blaffen of iets te vernielen.
 • Uit de auto halen, zonder dat de hond zelf uit de auto springt.
Stad
 • Meelopen, zonder te trekken.
 • Af en zit en blijf aan een paal (voor de supermarkt) zonder te blaffen.
 • Hond blijft rustig zitten of staan als eigenaar door iemand benaderd wordt en een hand geeft, zonder op te springen, te blaffen of te grommen.
 • Wachten voor de stoeprand.
Dierenartsbezoek
 • Op een tafel laten tillen en laten betasten door vreemden.
 • Oren, poten bek en keel laten bekijken.
 • Snuitbandje aan laten leggen.
Thuis
 • Iets uit de bek laten halen, botje afgeven.
 • Wachten totdat hij zijn voer mag eten, eten weg laten halen, toelaten dat iemand met de hand in zijn voerderbak zit.
 • Verzorgen: liggen en laten borstelen en betasten.
 • Rustig meelopen tijdens het uitlaten.
 • Tijdens het spel met honden aandacht voor de baas houden en op commando komen.
 • Negeren van joggers en fietsers, autos en andere diersoorten zoals katten etc.
 • Netjes meelopen tijdens het fietsen.
 • Komen, ook al loopt de hond tussen andere honden.
 • Zich sociaal gedragen tegenover nadere honden.
 • Respect vertonen tegenover de baas, bijvoorbeeld baas gaat altijd als eerste naar buiten en naar binnen de hond volgt.
Restaurant
 • Rustig onder de tafel liggen in een restaurant en andere honden /gasten / serveerster negeren.
 • Tijdens deze oefening behandelen wij:  Theorie over psychologie en leerprincipes van honden en huiswerkopdrachten.
1. Contact eigenaar-hond

Als het contact tussen u en uw hond goed is heeft u de basis om uw hond op te kunnen voeden en te kunnen trainen. Om het contact te verbeteren komen binnen dit thema oefeningen aan bod als ‘spel’, ‘kalmerend masseren’, ‘slalom tussen de benen door’ en ‘aandacht van de hond vasthouden’ (middels ‘kijk’).

2. Sociaal gewenst gedrag van de hond naar mensen en andere honden

Het is voor u fijn om met uw hond om te gaan en op stap te gaan als uw hond zich in het dagelijks leven sociaal gedraagt naar u, naar andere mensen en honden. Dit thema bevat bijvoorbeeld oefeningen als het aangelijnd langs andere honden kunnen lopen, het aaien of naderen van de hond door andere mensen. U leert kijken naar de houding en het gedrag van uw hond als u zelf met hem/haar traint. Samen met de trainer, observeert u uw hond in de omgang met andere honden. U leert zijn gedrag te interpreteren en leert hoe de hond bij te sturen als dat nodig is.

3. Beweging & energie

Veel probleemgedrag bij honden kan voorkomen worden door hen voldoende beweging en uitdaging te geven, zodat de hond zijn energie kwijt kan. Dit dient per hond afgestemd te worden op bijvoorbeeld rasspecifieke en individuele behoeftes. U krijgt van uw trainer handreikingen voor een goede wandeling; hoe vaak moet u met uw hond wandelen, hoe lang, welke activiteiten kunt u onderweg doen, e.d. Ook komt bijvoorbeeld ‘fietsen en joggen met de hond’ aan bod.

4. Gedrag & leren

Als u weet hoe uw hond zich van nature gedraagt en hoe honden leren zal de opvoeding en training beter en makkelijker verlopen. Binnen dit thema komt o.m. aan de orde hoe een ‘ranghogere’ of ‘ranglagere’ hond zich gedraagt (u leert uw hond lezen), dat gedrag dat beloond wordt toeneemt, wat uw hond ervaart als beloning (soms denkt u dat u de hond ‘straft’ maar blijkt de hond dit als een beloning te ervaren) en dat honden leren door het leggen van verbanden. Uiteraard leert u gebruik te maken van deze kennis om uw hond gewenst gedrag aan te leren.

5. Verzorging

Als u uw hond al vroeg went aan bepaalde behandelingen heeft u bij de dierenarts, bij de trimmer, of thuis een ontspannen hond die zich zonder problemen laat verzorgen. Bij dit thema komen onderwerpen langs als ‘bek openen’, ‘pil geven’, ‘optillen’, ‘borstelen’, ‘vlooienbestrijding en ontwormen’ en controleren van ogen en oren.

6. Problemen voorkomen

Het is goed om te weten hoe u kunt voorkomen dat bepaald probleemgedrag zich ontwikkelt. Als u hier inzicht in heeft kunt u ook snel beginnend probleemgedrag herkennen en oplossen. Binnen dit thema worden o.m. ‘voorkomen van opspringen’, ‘voorkomen van jagen’ en ‘afblijven van voorwerpen’ behandeld.

7. Dominantie-handelingen

Om aan de hond duidelijk te maken dat u de ranghogere bent

zijn er diverse (subtiele) handelingen die u kunt toepassen.

U hoeft hierbij geen fysieke dwang of fysieke straf te gebruiken. Deze oefeningen worden in de les uitgelegd. Ook het hanteren van duidelijke huisregels voor uw hond (thuis) maakt dat u de rangverhoudingen duidelijk kunt maken aan uw hond.

8. Gebruik hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn alle dingen die u en uw hond helpen om gewenst gedrag aan te leren. Hier komt aan de orde hoe u op een juiste manier beloont of juist corrigeert, hoe u een speeltje interessant houdt (met spel kunt u belonen) en hoe u beschikbare hulpmiddelen gebruikt.

9. De hond in de leefomgeving

U zult met uw (jonge) hond regelmatig op stap moeten om hem

te wennen aan alles wat hij in zijn leefomgeving tegen kan komen. U krijgt oefeningen en aandachtspunten mee om thuis mee te oefenen zodat uw hond zich bijvoorbeeld rustig leert gedragen in het openbaar vervoer en in een restaurant. Om te zien wat u tegen kunt komen op straat zullen we in de training ook eens door de wijk lopen.

10. Theorie

Theorie wordt gecombineerd met de les hoe een hond zich in een restaurant moet gedragen. De hond leert rustig onder de tafel te liggen, andere honden te negeren terwijl u de theorieles volgt. Het nut en doel van verschillende oefeningen wordt onderbouwd. Zo leert u de psychologie van uw hond kennen; Wat is de taal van de hond, de hond als roedeldier, hoe leert een hond, wat zijn de behoeftes van een hond.

Praktijkgericht

De oefeningen bij de thema’s zijn vooral op de dagelijkse praktijk gericht. Hierbij kan ook worden ingespeeld op ieders specifieke situatie.In de praktijk voorkomende problemen als ‘opspringen tegen bezoek’, ‘niet alleen thuis kunnen zijn’ en ‘uitvallen’ naar andere honden’ worden zo nodig in de groep besproken en geoefend.

Op maat

U en uw hond trainen binnen de groep op eigen niveau en tempo. Daarbij werken we niet met examens. U kunt dus niet ‘zakken’.

U kunt ook ervoor kiezen om privéles te volgen

Rugzakmethode

Zoals al eerder aangegeven werken we niet met één methode, maar bieden we er diverse aan; Dat is onze Rugzakmethode.

Bij de ene combinatie baas-hond is voer de meest krachtige en handige beloning, bij een andere is spel effectiever, of de stem of een aai. Natuurlijk kunt u ook diverse methodes naast elkaar gebruiken. We kijken samen met u welke methode het beste bij u en uw hond past en dus het meeste oplevert bij de training.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?

Bel naar

06 - 47079329